Pokyny Krakonošova treku

21. ročník letního Krakonošova treku - 1. - 2. 10. 2022

Vítáme účastníky závodu ve sportovním trekingu ve Vrchlabí. Letos bude závod probíhat opět formou rogainingu. Předepsané povinné vybavení zůstává. Pevné pořadí kontrol není stanoveno, každý tým si může vybrat v jakém pořadí a kolik kontrol absolvuje. Není  dovoleno  využívat  dopravní  prostředky  (kolo, motocykl,  auto,  autobus, vlak,  loď,  lanovka atd.).

Centrum: Autokemp Vejsplachy, stánek "Lážo Plážo", 50.6177339N, 15.5995300E


Ubytování: nocleh z pátku na sobotu v Autokempu Vejsplachy ve vlastních stanech

Stravování: večer - restaurace ve Vrchlabí - nejbližší - Na Špeku, VIET - THAI restaurant

Parkování: nejbližší parkoviště je ze silnice 295 směrem k rybníku Vejsplachy, popř. u fotbalového stadionu

Mapa: 1 : 40 000 firmy HP Kartografie od Honzy Prášila, ekvidistance 10 m,  stav jaro 2020, používání jiných map není povoleno, GPS nebo chytré telefony - jen pro záznam trasy!

Kontroly: na každé kontrole se nachází oranžovo-bílý lampión s razícími kleštěmi nebo kartička s písmenem. Kleštěmi si závodník označí průkaz, v případě kartičky si písmeno opíše, čímž potvrdí svoji přítomnost na kontrole. Na trati se může pohybovat rozhodčí a kontrolovat dodržování pravidel sportovního trekingu - zda na kontrolu závodníci přichází SPOLEČNĚ a s povinným vybavením. Označení některých kontrol je specifické a bude upřesněno v popisu kontrol.

Terén: horský - Krkonoše - 480 - 1150 m.n.m.

Časový limit: v sobotu 7 hod., v neděli 5 hod.

Upřesnění programu:
Pátek
19.00 - 23.00prezentace, vítání závodníků, zakreslování kontrol
Sobota
7.45 - 8.45prezentace, vítání závodníků, zakreslování kontrol, pokyny před startem
8.45výdej průkazek na 1. etapu
9.00start 1. etapy
16.00cíl 1. etapy, bivak - Měsíční údolí – "zhodnocení" 1. etapy, příp. možná překvapení
Neděle
7.00budíček
7.45výdej průkazek na 2. etapu
8.00start 2. etapy
13.00cíl 2. etapy – Autokemp Vejsplachy - "Lážo Plážo"
13.00 - 14.00"očista závodníků", oběd
14.00 - 14.30
vyhlášení výsledků, popř. bude upřesněno


Zakreslení kontrol, průkazky:
Při prezentaci obdrží každá dvojice 2 celé mapy Krkonoš od HP Kartografie a popisy všech kontrol. V prostoru je celkem 26 kontrol označených čísly 1 – 26. Každý tým si obkreslí všechny kontroly podle vzorové mapy. Bodové hodnocení kontrol budou závodníci znát až po obdržení průkazky (1 na dvojici na 1 den). Na průkazce jsou políčka, kde je číslo kontroly a zároveň bodové ohodnocení kontroly (2 - 10 bodů) . Průchod kontrolou se označí ražením do políčka s číslem kontroly nebo zapsáním údaje, který bude uveden v popisu kontrol.
Nezapomeňte si fix na zakreslování kontrol a nůžky na případnou úpravu mapy.

Průběh závodu:
Sobota:
Start v 9.00 hodin na "Lážo Plážo", poté si každá dvojice projde (proběhne) naplánovanou trasu tak, aby nejpozději v 16.00 hod. dorazila do bivaku.

Neděle:
Start v 8.00 hodin, cíl - "Lážo Plážo" nejpozději ve 13.00 hodin.

Hodnocení závodu:
Cílem závodu je nasbírat na kontrolách během časového limitu co nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas. Za překročení časového limitu (v sobotu příchod po 16.00 hod., v neděli po 13.00 hod.) jsou týmu strhávány body za každou započatou minutu po limitu:
  • při příchodu 1 - 5 minut po limitu - 1 bod / minuta
  • při příchodu 5 - 60 minut po limitu - 2 body / minuta
Pokud počet trestných bodů překročí počet bodů získaných na kontrolách, týmu bude započteno 0 bodů a vzájemné pořadí se stanoví podle času.


Upozornění:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené závodníkům ani za případné škody způsobené závodníky. V případě nouze (zranění, odstoupení ze závodu) volejte mobilní čísla: 737 225 667, 724 594 507.
Vzhledem k tomu, že část závodu probíhá v Krkonošském národním parku, dodržujte jeho návštěvní řád a buďte ohleduplní k přírodě.

Mnoho sportovních úspěchů, krásných osobních zážitků, hodně sil, málo bloudění a pěkné počasí Vám přejí

pořadatelé Krakonošova treku

Reklama: